Príprava podkladu drevených podláh - manuál

Príprava podkladu drevených podláh
29
Aug
2020
Pridané od: Admin 2 Komentáre

Brúsenie drevených podláh - úvod

1.1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Drevené podlahy poskytujú ideálne vnútorné prostredie v miestnosti a majú vynikajúci vzhľad. Drevo ako obnoviteľný zdroj s dobrou rovnováhou CO2 ponúka mnoho ďalších výhod.

Najmä podlahy z masívneho dreva spôsobujú malé zaťaženie životného prostredia, pretože ich výroba vyžaduje menej energie a lepidiel ako alternatívy, ako sú podlahy inžinierske. Spolu s ich dlhou životnosťou sú preto hodnotené ako zvlášť udržateľné. Z tohto dôvodu je znečistenie životného prostredia spôsobené drevenými podlahami podstatne menšie ako znečistenie z akejkoľvek inej podlahovej krytiny.

Brúsenie je obzvlášť dôležité pre vytvorenie vysoko kvalitnej drevenej podlahy.

Spoločnosť LÄGLER® pripravila túto príručku, aby poskytla remeselníkom užitočnú pomoc, ktorá ponúka cenné rady pre správnu manipuláciu so strojmi na brúsenie podlahy. Ukazuje najobľúbenejšie metódy pomocou najnovšej technológie.

POZNÁMKA:

Je však vhodné prispôsobiť metódy vašim individuálnym potrebám!

Dôležité

Aby ste dosiahli dobrý konečný výsledok, prečítajte si časť 18, Prevencia stop po brúsení!

1.2 PREMIUM BRÚSENIE TECHNOLOGIA PST®

Spoločnosť LÄGLER® vyvinula technológiu Premium Sanding Technology PST® na dosiahnutie prémiových povrchov na drevených podlahách. PST® je optimálna kombinácia strojov LÄGLER®, brusív LÄGLER® a prispôsobivého konceptu.

Frézovacie kotúče je možné prispôsobiť podlahovej krytine
ÚPRAVA PODKLADU S POUŽITÍM JEDNOKOTÚČOVÉHO STROJA

Metóda PST® :

 • Posúdenie miesta
 • Stanovenie povrchovej úpravy
 • Prispôsobenie koncepcie použitia vlastnostiam drevených podláh (Stanovenie strojov a zrnitosti)
 • Príklad: Novo položené drevené podlahy s veľmi malým podielom vrstvy dreva je ideálne najskôr prebrúsiť pomocou trojkotúčovej brúsky TRIO, takže v takom prípade nie je potrebné používať pásovú brúsku HUMMEL®.

  Spoločnosti a ich zamestnanci sa môžu zúčastňovať na školeniach v spoločnosti LÄGLER® v Güglingen-Frauenzimmern, aby sa dozvedeli viac o PST® a presvedčili sa o vysokej účinnosti a kvalite celkového konceptu.

  Viac informácií je k dispozícii na domovskej stránke: www.laegler.com

  Spoločnosť Eugen Lägler GmbH nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré z toho vzniknú!

  Prípravy pred pokládkou drevených podláh

  2.1 PRÍPRAVA PODKLADU

  Klíma miestnosti a zloženie podkladu musia spĺňať určité požiadavky. Podklad musí byť trvalo suchý, pevný, rovný a bez trhlín, kontaminácie a látok, ktoré bránia priľnavosti.

  POZNÁMKA:

  Starostlivo pripravená podkladová vrstva zjednodušuje pokládku a brúsenie drevenej podlahy

  2.1.1 PRÍPRAVA PODKLADU NA LEPENÉ PODLAHY

  V závislosti od zloženia podkladu, na ktorý sa má drevená podlaha prilepiť, sa pred položením podlahy podľa špecifikovaných požiadaviek musia vykonať tieto skúšky:

 • Vlhkosť poteru:

  Najobľúbenejšou metódou je meranie vlhkosti pomocou prístroja MMS. Maximálny povolený obsah vlhkosti je pre:

  - cementový poter 2,0%

  - cementový poter pre podlahové vykurovanie 1,8%

  - anhydridový poter 0,5%

  - anhydridový poter pre podlahové kúrenie 0,3%

  NWFA uznáva, že hodnoty emisie pár vlhkosti (MVER) „Testovanie chloridu vápenatého“ (ASTM F1869) nepresahujú 3 libry. alebo „skúšky relatívnej vlhkosti“ (ASTM F2170), aby hodnoty nepresahovali 75%

 • Stabilita poteru:

  Pokiaľ nie je stabilita dostatočná na lepenie, musí byť poter renovovaný

 • Rovinnosť podkladu:

  Požadovanú rovinnosť je možné dosiahnuť brúsením podkladu alebo použitím vyrovnávacích hmôt. NWFA odporúča 3/16” na 10 stôp alebo 1/8” na 6 stôp pre rovinnosť.

 • Teplota podkladu:

  Spravidla by malo prevládať vyvážená klíma v miestnosti, pri ktorej sa teplota podkladu príliš nelíši od teploty vzduchu. Dodržujte teplotné špecifikácie výrobcu základného náteru, lepidla a podlahovej krytiny.

 • Je tiež potrebné vziať do úvahy nasledujúce body:

 • V prípade poterov so sintrovými vrstvami je potrebné túto vrstvu odstrániť prebrúsením pomocou TRIO (obr. 1) alebo SINGLE "leštičkou" (obr. 2). Takto je možné dosiahnuť dobré spojenie medzi drevom, lepidlom a poterom.
 • Na dosiahnutie dobrej priľnavosti dreva je výhodné silne nasiakavé podkladné podlahy predbežne ošetriť základným náterom.
 • Drevo musí byť aklimatizované na mieste, kde má byť položené, tak dlho, ako je potrebné na dosiahnutie správneho obsahu vlhkosti (rešpektujte špecifikácie výrobcu!). Vždy používajte vlhkomer.
 • 2.1.2 PRÍPRAVA PODKLADU NA KLINCOVANÉ DREVENÉ PODLAHY

  Ak sa má drevená podlaha klincovať alebo priskrutkovať k podkladu, je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.

 • Konštrukcia podkladu musí mať požadovanú rovinnosť. Na vyrovnanie podvalov podláh sa odporúča použiť nivelačný laser. NWFA odporúča rovnosť 1/4 "na 10 stôp alebo 3/16" na 6 stôp.
 • Podlahová rošty musia byť vhodne rozmiestnené.Čím tenšie sú podlahové dosky alebo falošné podlahové dosky / drevotrieskové dosky, tým menšia je vzdialenosť medzi jednotlivými pražcami podláh.

  Normy NWFA sú:

  - rozpätie trámov 16” vyžaduje preglejku 5/8” CDX alebo 3/4 ”OSB

  - rozpätie trámov 16” - 19,2 ” vyžaduje preglejku 3/4” CDX alebo 3/4 ”OSB

  - 19,2” - 24 ” rozpätie vyžaduje 7/8 ”preglejku CDX alebo 1” OSB

 • V prípade konštrukcií s falošnými podlahami (falošné podlahové dosky, drevotrieskové dosky) by sa mali kvôli lepšiemu spojeniu priskrutkovať a nie pribiť na rošty podlahy. Podlahové pásy sa však dajú na podklad naskrutkovať alebo pribiť klincami.
 • Falošné podlahové dosky a podlahové podvaly majú často pomerne vysoký obsah vlhkosti dreva. Aby sa predišlo následným problémom, mali by mať falošné podlahové dosky a podvaly podláh rovnaký obsah vlhkosti dreva ako drevené podlahy, ktoré sa na ne kladú.
 • Podlahové podvaly majú tendenciu byť hlučné. Z tohto dôvodu by sa mali v tomto ohľade dodržiavať predpisy o zvukovej izolácii.
 • Podlahové konštrukcie podvalov musia byť preventívne ošetrené proti napadnutiu hmyzom. Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany dreva.
 • Ďalšie informácie nájdete v príručke „Referenčná kniha parketových vrstiev“ a v pokynoch pre inštaláciu drevených podláh na domovskej stránke NWFA (www.nwfa.org).

  2.2 OŠETRENIE PODLAHY S POUŽITÍM TRIA

  Plán spracovania trojdiskového brúsneho stroja TRIO na ošetrenie podkladov.

  Frézovacie kotúče pre trio

  Frézovacie disky dostupné pre TRIO sú vybavené vymeniteľnými doštičkami z tvrdého kovu. To umožňuje rýchle a ľahké odstránenie zvyškov koberca, zvyškov lepenky a zvyškov lepidla z podkladu.

  Frézovacie kotúče je možné prispôsobiť podlahovej krytine určenej na odstránenie a stavu podkladu zvýšením alebo znížením počtu vymeniteľných zárezov. Redukcia zvyšuje agresivitu frézovacích kotúčov

  2.3 ÚPRAVA PODKLADU S POUŽITÍM JEDNOKOTÚČOVÉHO STROJA SINGLE

  Plán použitia jednokotúčového brúsneho stroja SINGLE na ošetrenie podkladu.

  2.3.1 Frézovacie disky pre SINGLE

  Frézovací kotúč z nehrdzavejúcej ocele, ktorý je k dispozícii pre SINGLE, je vybavený vymeniteľnými keramickými vložkami. To umožňuje rýchle a ľahké odstránenie zvyškov chrbta, zvyškov lepidla, lepidiel na dlaždice a základných náterov z podkladu.

  Frézovací kotúč je možné prispôsobiť zvýšeniu alebo zníženiu počtu vymeniteľných keramických vložiek na podlahovú krytinu určenú na odstránenie a na stav podkladu. Zmenšenie zvyšuje agresivitu frézovacieho kotúča.

  2.3.2 DODATOČNÁ HMOTNOSŤ SINGLE

  Tlak na frézovacom kotúči alebo brúsnej doske sa môže zvýšiť až o 44 libier. (20 kg) naplnením dostupnej dodatočnej hmotnosti vodou.

  Použitie prídavnej hmotnosti je zvlášť vhodné na odstránenie ťažkých zvyškov.