Podklad

Dokonalá a precízna príprava podkladu je základom dobre fungujúcej podlahovej konštrukcie. Aj keď konečný užívateľ viac ocení vlastnosti a dojem z vrchnej podlahovej krytiny, podstatné premenné sú pod nášľapnou vrstvou.

# Služba Merná jednotka Cena
1 Montáž OSB dosiek pod podlahové konštrukcie m2 -
1 a na zraz, hrúbky dosky (10 mm) m2 9,768€
1 b na zraz, hrúbky dosky (12 mm) m2 10,734€
1 c na zraz, hrúbky dosky (15 mm) m2 13,990€
1 d na zraz, hrúbky dosky (18 mm) m2 13,998€
1 e na zraz, hrúbky dosky (22 mm) m2 16,256€
1 f na zraz, hrúbky dosky (25 mm) m2 18,853€
2 a na pero a drážku, hrúbky dosky (12 mm) m2 11,344€
2 b na pero a drážku, hrúbky dosky (15 mm) m2 13,042€
2 c na pero a drážku, hrúbky dosky (18 mm) m2 14,827€
2 e na pero a drážku, hrúbky dosky (22 mm) m2 17,216€
2 f na pero a drážku, hrúbky dosky (25 mm) m2 19,004€
3 Montáž odpružený rošt m2 8,30€
4 Montáž pevný rošt m2 7,30€

Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter zo suchých zmesí

# Služba Merná jednotka Cena
1 pevnosti v tlaku 20 MPa - -
1 a hr. 15 mm m2 7,489€
1 b hr. 20 mm m2 9,511€
1 c hr. 25 mm m2 11,506€
1 d hr. 30 mm m2 13,625€
1 e hr. 35 mm m2 15,551€
1 f hr. 40 mm m2 17,578€
1 g hr. 45 mm m2 19,621€
1 h hr. 50 mm m2 21,645€
2 pevnosti v tlaku 30 MPa - -
2 a hr. 15 mm m2 10,298€
2 b hr. 20 mm m2 13,257€
2 c hr. 25 mm m2 16,188€
2 d hr. 30 mm m2 19,243€
2 e hr. 35 mm m2 22,105€
2 f hr. 40 mm m2 25,069€
2 g hr. 45 mm m2 28,048€
2 h hr. 50 mm m2 31,009€

Ostatné práce

# Služba Merná jednotka Cena
1 Prebrúsenie betónu - strojné m2 3,32€
2 Prebrúsenie betónu ručným el. náradím (Frank) m2 10,00€
3 Frézovanie podkladu do 1cm - strojné (Frank) m2 7,31€
4 Zametanie podkladu m2 0,40€
5 Vysatie podkladu m2 0,83€
6 Otryskanie podkladu m2 1,50€
7 Penetrovanie podkladu m2 1,00€
8 Stierkovanie nivelizačnou stierkou – 1 vrstva do 5mm m2 2,83€
9 Aplikácia epoxidového náteru valcom 2 vrstvy m2 6,66€
10 Liata epoxidová podlaha m2 10,65
11 Odborná konzultácia hod. 23,24€
12 Odborná konzultácia vrátane vypracovanie písomného posudku ks 66,39€
13 Cestovné, cesta sa počíta obojsmerne km 0,33€
Cementový poter
Cementový poter
Cementový poter sa zhotovuje ako pripojený (kontaktný) alebo oddelený (plávajúci). Minimálna hrúbka cementového poteru by nemala byť menšia ako 50 mm, v tejto hrúbke vytvrdzuje v bežných podmienkach cca 28 dní. Po uplynutí tejto doby by mal dosiahnuť aj hodnoty vlhkosti, potrebné pre bezpečnú pokládku podlahových krytín (s každým zväčšením hrúbky cementového poteru treba počítať s dlhšou dobou pre dosiahnutie prijateľnej vlhkosti).Pred pokládkou na cementový poter je nutné sa informovať o jeho hrúbke v jednotlivých miestach stavby, nerovnomerná hrúbka poteru (často aj niekoľko cm na niektorých miestach - zaliate rôzne kanáliky pre rozvody, priepusty, poruchy základovej dosky a pod.) je veľmi častou príčinou neskorších porúch položenej podlahovej krytiny - hovoríme o skrytej chybe, ale lepšou rekognoskáciou podkladu sa jej vieme vyhnúť.
Príprava podkladu OSB doska
Príprava podkladu
Pod prípravou podkladu rozumieme súbor činností, ktorých výsledkom je podklad, čo možno najlepšie pripravený pre pokládku. Treba konštatovať, že v našich pomeroch je takmer vždy nutná kompletná príprava podkladov, bez ohľadu na to, či sa jedná o novostavbu alebo o sanáciu podlahy. Tieto práce predstavujú zvýšenie finančných nákladov stavby, prípadne narušenie časového harmonogramu (väčšinou na konci stavby), čo nie je väčšina investorov ochotná tolerovať. V takomto prípade by si mal každý podlahár dobre rozmyslieť, či podstúpi potenciálne riziko alebo sa zákazky vzdá a vyhne sa veľkým finančným škodám, ako dôsledku nekvalitne pripraveného podkladu.Preklepanie ťažším kovovým predmetom (kladivom) väčšinou odhalí duté miesta a následné prebrúsenie ukáže skutočnú kvalitu podkladu.
Anhydritový tekutý poter
Anhydritový poter
Anhydritové spojivo je vyslovene rýchlym väzným prostriedkom, čo však platí len pri optimálnych klimatických podmienkach. K vytvrdzovaniu dochádza kryštalizáciou. Pokiaľ je vzdušná vlhkosť príliš vysoká, nemôžu sa kryštály vytvoriť a poter zostane mäkký. K vytvrdeniu však dôjde, ak sa klimatické podmienky dodatočne vylepšia.Je náročnejší na spracovanie, chyby pri jeho spracovaní sú často príčinou porúch povrchu.Anhydrit: Vzniká výpalom sadrovca na teplote okolo 600°C (stavebná sadra len okolo 150°C). Využíva sa ako spojivo u omietok a ako samonivelizačná hmota.Pred posudzovaním kvality sa odporúča podklad vždy prebrúsiť tanierovou rotačnou brúskou s použitím brúsneho papiera alebo kotúča so zrnitosťou 16 alebo 24. Brúsením sa odstránia z povrchu mäkké labilné zóny (sadrové vrstvy, cementové vyplaveniny) alebo tenké a tvrdé škrupiny.