Zrnitosť a postupnosť zrna

Zrnitosť a postupnosť zrna
30
Aug
2020
Pridané od: Admin 0 Komentáre

Zrnitosť a postupnosť zrna

5.1 Zrnitosť

Zrnitosť brúsiva poskytuje informácie o veľkosti brúsneho zrna. Jednotlivé počty zrnitosti sa určujú preosievaním s rôznymi veľkosťami ôk. Počet zrnitosti zodpovedá počtu ôk na palec sita použitého na extrakciu. Zrnitosť 40 preto prejde sitom s veľkosťou 40 ôk na palec (1” = 25,4 mm).

Čím menšie je číslo zrnitosti, tým menej ôk má sito na palec. Oká a tým aj brúsne zrná sú zodpovedajúcim spôsobom väčšie. Väčšie brúsne zrná na oplátku spôsobujú hlbšie a širšie stopy po brúsení.

Preto sa na hrubšie brúsenie používajú brusivá s menším počtom zŕn a na jemné brúsenie s väčším počtom zŕn.

Pretože sa menšie fragmenty vyskytujú častejšie ako väčšie, hrubé brusivá sú spravidla drahšie ako jemné

Hrubé brusivo je drahšie ako jemné brusivo!

Obrázok 5 obsahuje všetky zrná dostupné pre hlavné brúsky na podlahu LÄGLER®.

Pretože rozdiel v brusive medzi zrnom 36 a zrnom 40 je sotva viditeľný, tieto dve zrná sa môžu považovať za takmer identické. Z tohto dôvodu LÄGLER® neponúka žiadne brúsne kotúče s zrnom 36 pre FLIP®, ELAN, TRIO a SINGLE

zrná dostupné pre hlavné brúsky na podlahu LÄGLER®

5.2 SPRÁVNY VÝBER POSTUPNOSTI ZRNA.

Postupnosť zrnitosti je obzvlášť dôležitá pre optimálny výsledok brúsenia. Poradie použitých brúsnych zŕn sa označuje ako poradie zŕn.

Sekvencia zrnitosti a počet operácií brúsenia závisí od veľkosti a počtu výčnelkov medzi jednotlivými prvkami dreva, od stupňa znečistenia a od nerovností drevených podláh.

 • Predbrúsenie

  Pri predbežnom brúsení pomocou HUMMEL® nie je potrebné brúsiť všetkými možnými zrnitosťami (obr. 5). Nemalo by sa preskočiť viac ako jedno číslo zrna, pretože inak sa brúsne stopy predchádzajúceho čísla zrna nedajú adekvátne odstrániť alebo sa dajú odstrániť iba s veľkým časovým nákladom a vysokou spotrebou materiálu.

  Prvý krok brúsenia by sa mal vykonávať s čo najjemnejším zrnom, aby boli stopy po brúsení čo najmenšie.

  Týmto spôsobom možno eliminovať krok brúsenia, čím sa zlepší kvalita a zníži časová náročnosť a spotreba materiálu.

 • Jemné brúsenie

  Pri jemnom brúsení pomocou TRIO sa neodporúča preskakovať žiadne čísla zrnitosti.

  Pretože jemné zrná odstraňujú veľmi málo materiálu, stopy po brúsení z predchádzajúceho kroku brúsenia by nemali byť príliš hrubé. Predchádzajúci krok brúsenia sa musí potom opakovať, aby sa odstránili nadmerne hrubé stopy po brúsení.

 • Zvláštnosti

  Pri brúsení tvrdého dreva namiesto mäkkého dreva sa odstráni menej materiálu. Preto je potrebné zvýšené úsilie na odstránenie stop po hlbokom brúsení. Preto môže byť účinné v prípade druhov tvrdého dreva, ako sú niektoré tropické druhy dreva, zvoliť jemnejšiu zrnitosť ako tá, ktorá sa používa pre mäkké drevo od samého začiatku. Pre efektívnu prácu by sa mal vykonať jeden alebo viac krokov brúsenia.

 • 5.3 Príklad rôznych sekvencií zrnitosti

  Nerovnosti, znečistenie a starý povrch, olejové a voskové vrstvy sa odstraňujú hrubými zrnami.

  Nasledujúce kroky brúsenia s jemnou zrnitosťou sa súčasne používajú na odstránenie brúsnych značiek hrubých zrnitostí.

  Ako je znázornené na obr. 6 až obr. 9, je zvlášť dôležitý súlad so zrnitosťou.

  Správna postupnosť zrnitosti krokov brúsenia po zrnitosti 40.

  Obr. 6 Správna postupnosť zrnitosti krokov brúsenia po zrnitosti 40.

  Nesprávna postupnosť zrnitosti krokov brúsenia po zrnitosti 40.

  Obr. 7 Nesprávna postupnosť zrnitosti: Pri preskočrní viac ako jedného zrna musíte na odstránenie hrubších brúsnych stôp venovať veľa času a spotrebovať veľké množstvo materiálu.

  Hotový povrch so správne zvolenou postupnosťou zrnitosti.

  Obr. 8 Hotový povrch so správne zvolenou postupnosťou zrnitosti.

  Chybná povrchová úprava a povrch oleja

  Obr. 9 Chybná povrchová úprava a povrch oleja s nesprávne zvolenou postupnosťou zrnitosti.

  POZNÁMKA:

  Správny výber postupnosti brusiva je ešte dôležitejší pre naolejované povrchy ako pre hotové povrchy, pretože jemné brúsne značky môžu mať tiež negatívny vplyv na výsledok. Pred začatím každého pracovného kroku je tiež potrebné vždy bezprostredne dôkladne vysať povrch a dilatačné medzery.

  Stroje musia byť pravidelne servisované a nasledujúce body musia byť prispôsobené, aby bol povrch prémiovej kvality:

 • Stroje (správny výber)
 • Abrazívum (brúsný materiál)
 • Pracovný proces (postupnosť zrna)