Spôsoby pokládky drevených podláh

Spôsoby pokládky drevených podláh
3
Máj
2019
Pridané od: Admin 20 Komentáre

Spôsoby pokládky drevených podláh

Úvod:

Podlaha je konštrukcia, ktorá vytvára povrchovú časť stropov alebo iných horizontálnych konštrukcií. Podlahy spolu so stropom zabezpečujú vzduchovú a kročajovú nepriezvučnosť a tepelnú izoláciu. Podlaha spĺňa funkciu nosnú, kryciu, tepelne izolačnú, akustickú a vodotesnú

Správna voľba podlahy pre určitú prevádzku závisí od technických vlastností jednotlivých vrstiev podlahy a od prevádzkových podmienok, pre ktoré je určená. Vzájomným porovnávaním obidvoch hľadísk môžeme navrhnúť také zloženie podlahy, aby sa požiadavky prevádzky kryli s vlastnosťami podlahy buď v celom rozsahu, alebo aby sa zvolená konštrukcia podlahy čo najviac priblížila k tomuto ideálnemu stavu

Celým názvom sa jedná o parketové vlysy s perom a drážkou. Ako jedna z mála typov drevených podláh je presne definovaná normou STN EN 13226 Drevené podlahoviny. Parketové prvky z rastlého dreva s drážkou a/alebo s perom. Norma ďalej popisuje povolený obsah vlhkosti a geometrické parametre vlysov (nominálne hodnoty hrúbky, šírky a dĺžky, dovolené odchýlky a vzájomné vzťahy medzi geometrickými parametrami).

Norma STN EN 13226 rozlišuje dva druhy parketových vlysov:

 1. parketový vlys, ktorý má na jednej strane drážku a na druhej pero,
 2. parketový vlys, ktorý má na obidvoch stranách drážku a používa cudzie pero

Základný priečny rez podlahovinového vlysu podľa (STN EN 13226)
Základný priečny rez podlahovinového vlysu podľa (STN EN 13226)

 • 1. Horná plocha
 • 2. Spodná plocha
 • 3. Bok
 • 4. Čelo
 • 5. Hrana
 • 6. Drážka
 • 7. Pero
 • 8. Ďasno
 • 9. Vrstva
 • 10. Hrúbka nad drážkou
 • 11. Podkosenie
 • 12. Podrezanie

 • Parketové vlysy delíme podľa vzoru na:
  Parketové vlysy delíme podľa vzoru

  rybinový

 • jednoduchý
 • dvojitý
 • tehlový
 • s jednou mozaikovou lamelou
 • s dvomi mozaikovými lamelami
 • šachovnica
 • francúzsky
 • remeňový
 • Haddon halí

 • inštalacia parketovych vlysov

  Prípravný proces

  V súlade s odbornými predpismi, normami a doplňujúcimi dokumentmi musia byť pred samotnou pokládkou vykonané skúšky tak, aby sa zamedzilo následným komplikáciám a nedodržaniu technologických postupov.

  Základné skúšky

  V súlade s odbornými predpismi, normami a doplňujúcimi dokumentmi musia byť vykonané nasledujúce skúšky:

  Skúška drsnosti a poréznosti

  Podkladná podlahová vrstva nesmie byť príliš hrubá ani príliš hladká, aby nedochádzalo k zlému priľnutí lepidla.

  Skúška pevnosti a tvrdosti

  Prevádza sa vrypom a poklepom, nesmie dochádzať k praskaniu povrchu tvorbe trhlín.

  Skúška nečistoty

  Podlaha musí byť zbavená prachu, mastnôt a mechanických nečistôt.

  Skúška klimatických podmienok

  Prevádza sa elektronickými meracími prístrojmi:

 • relatívna vzdušná vlhkosť 50-60 %,
 • teplota vzduchu 18 - 23 °C.
 • Podklad rošt a osb doska
  Základné skúšky
 • skúška vlhkosti podkladu a relatívnej vzdušnej vlhkosti,
 • skúška rovinnosti povrchu,
 • drsnosť, poréznosť povrchu,
 • pevnosť a tvrdosť povrchu,
 • trhliny,
 • nečistoty s deliacej vrstvy,
 • klimatické podmienky v priestoroch.
 • podklad parkety prierez
  Skúška vlhkosti STN 74 4505
  Nadmerná vlhkosť podlahového podkladu spôsobuje škody v dôsledku napučiavania parkiet. Maximálna vlhkosť betónovej mazaniny je 2,5 hmôt. % - metóda CM. V prípade nedodržania podmienok je nutné uplatniť dodržanie podmienok u zadávateľa a urobiť opatrenia pre dodržanie optimálnych podmienok.
  Skúška rovinnosti podkladu
  Podľa STN 744505 čl. 3.3 Povolená odchýlka 4,0 mm na 2000 mm